• Strategi
Stöd till utvecklingsprocesser kring visioner och målformuleringar, värdegrundsarbete, ledningspolicies, medarbetarskap och strategier både kommunövergripande och inom specifika områden som näringslivsutveckling, samhällsbyggande mm. Uppdrag kan omfatta processtöd och metodik i förändringsprocesser men också utredningar, analyser och förslag till vägval i strategiska frågor.

Arbetet med strategiska frågor handlar ofta om att göra breda analyser som leder till fokusering och koncentration för senare steg i arbetet.