Hemsida för Aheru

Huvudkatalog för Strand på 160 sidor

Rotary International Södertälje presentation

Högås Gård Broschyr

Ny företagspresentation för Suntech Group AB

Uppdrag för Antonia Ax:son Johnson; Lövsta Seminstation Hingstkatalog 2013-2019

Bengt Dahlgren, BDAB-Nytt kundtidning

Se-Optiks kampanj med Jessica Andersson som huvudperson fortsätter.