Digital läsning kräver andra förmågor än traditionell läsning

By 25-november-2015Okategoriserad


Att läsa på skärm har blivit allt vanligare i skolorna och i en del skolor har olika digitala medel helt ersatt böckerna. Det här kräver mer av både lärare och elever.

Digital läsning kräver speciella förmågor och kompetenser som skiljer sig från den traditionella läsningen, visar en undersökning från Maria Rasmusson, universitetslektor i pedagogik vid Mittuniversitetet i Östersund
. Även om flickorna visade sig vara övergripande bättre än pojkarna både när det gäller den traditionella läsningen och den digitala så var pojkarna bättre på det som är unikt i den digitala läsningen – förmodligen tack vare sitt datorspelande.

– När man scrollar på en skärm krävs det multimediala förmågor för att man ska kunna skapa en mening själv och förstå helheten, säger Maria Rasmusson.

Enligt henne översiktsläser man på internet.

– Man tränger inte in på djupet som då man läser en roman.

Däremot visar studier att datorer kan hjälpa eleverna att snabbare lära sig skriva.

– Med datorer knäcker eleverna koden snabbare och de skriver längre texter i ett tidigare stadium. Men för att tekniken ska fungera behövs ett pedagogiskt koncept. Med datorer inblandade började lärarna undervisa på ett helt annat sätt, berättar Eva Hultin som är lektor vid Högskolan Dalarna.

Hon har forskat om hur datorerna inverkar inlärningen och vad lärarna måste ta till sig för att undervisningen ska dra nytta av det digitala.

– Man kan inte lägga in ett verktyg utan att lärarna får utbildning, påminner i sin tur Maria Rasmusson.

Och, trots stora förändringar kring konsumtionen av media under de senaste åren fortsätter kunderna att ha förtroende för annonsering i tidningar. Styrkan i det tryckta ordet består och är viktigt vid utvärdering av kampanjer. På en fråga om hur mycket man litar på annonser i olika media gav kunder (månads-, vecko- och dags-)tidningar ett resultat på 63%, TV 41% och Internet 25%.

Oadresserad direktreklam vinner över tv-reklam, banners och tidningsannonser. Oadresserade utskick är den reklamkanal som skapar mest intresse, som flest tar del av och som flest utnyttjar erbjudanden från. Bakom en undersökning om konsumenters reklamval står företaget Icebreak.

Det är femte året i rad som svenska konsumenter placerar den oadresserade reklamen i topp och positionen har till och med stärkts under det senaste året. Den oadresserade direktreklamen behåller platsen som den mest intressanta och effektiva reklamen . Totalt är intresset för reklam lika stort idag som för sju år sedan, med skillnaden att antalet kanaler har ökat. Undersökningen visar också att även de som uppger att de är reklammotståndare konsumerar reklam.

(källor: Addetto.com, Power of Print)