Digitalt vs tryckt media

By 23-november-2015Okategoriserad


Vissa hävdar att tryckt media redan är historia och att det är i den digitala världen framtiden finns. På många marknadsavdelningar läggs stort fokus på att ha en “digital strategi” och renodlade digitala byråer blir allt vanligare.
Samtidigt visas nu stora fördelar med tryckt material framför digitalt i allt fler studier. De som förutspår att den nedåtgående trenden ska avta och att trycksaken kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden blir allt fler. Trycksaker är fortfarande viktiga på mässor och i situationer där läsplattor och datorer är klumpiga budbärare och tidningsställen på pressbyråerna har aldrig varit mer välfyllda.

Samhället digitaliseras men trycksaken får nytt värde
Maria Rasmusson, Lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet i Östersund, menar att trycksaker nu är på väg att bli ett exklusivt sätt för företag att särskilja sig från mängden och hävda att de är det rätta företaget att anlita eller köpa varor av. Varumärkesvärdet och trovärdigheten kan ökas med en fin trycksak, säger Maria Rasmusson.
Trots den ständiga uppkopplingen och i motsats till tidigare rön om en fortsatt förflyttning mot digitala kanaler visar sig tryckt media nu ha en särställning också hos de yngre generationerna . Nya studier visar att trycksaker upplevs ha en högre trovärdighet och att det fysiska materialet förmedlar en känsla av exklusivitet hos mottagaren.

Förtroendet ökar även för annonser i tryckta medier
Trots stora förändringar kring konsumtionen av media under de senaste åren fortsätter kunderna att ha förtroende för annonsering i tryckta tidningar. Styrkan i det tryckta ordet består och är viktigt vid utvärdering av kampanjer. På en fråga om hur mycket man litar på annonser i olika media gav kunder (månads-, vecko- och dags-)tidningar ett resultat på 63%, TV 41% och Internet 25%.

Oadresserad direktreklam vinner över tv-reklam, banners och tidningsannonser.
Oadresserade utskick är den reklamkanal som skapar mest intresse, som flest tar del av och som flest utnyttjar erbjudanden från. Bakom undersökningen om konsumenters reklamval står företaget Icebreak.
Det är femte året i rad som svenska konsumenter placerar den oadresserade reklamen i topp och positionen har till och med stärkts under det senaste året. Den oadresserade direktreklamen behåller platsen som den mest intressanta och effektiva reklamen. Totalt är intresset för reklam lika stort idag som för sju år sedan, med skillnaden att antalet kanaler har ökat. Undersökningen visar också att även de som uppger att de är reklammotståndare konsumerar reklam.

 

(källor: Mittuniversitetet, Marknadsbiblioteket, Power of Prints)