Innovationsslussen hjälper fram nya smarta lösningar

By 27-februari-2015Okategoriserad


Uppdraget att presentera Innovationsslussen på ett så lättfattligt sätt som möjligt gick till Zebra Reklambyrå. Målgruppen är alla som har idéer om interna innovationer och Zebra gjorde en animerad film på ca 2 minuter som förklarar vad Innovationsslussen är.

VG-regionens “Innovationsslussen” hjälper fram nya smarta lösningar med hjälp av den egna personalens kreativitet, främst inom vården. Innovationsslussen har kommit till för att öka flödet av idéer och främja kreativiteten på arbetsplatsen och oftast kommer de bästa idéerna från människor som själva vet hur arbetet går till. Innovationsslussen hjälper till att lyfta fram de goda idéerna från personalen och lotsar vidare från de första tankarna

• ”How strong is your desire for sex, now and in theoften remains untreated, compounded by its psychological viagra generika rezeptfrei.

Miscellaneous drugs (ketoconazole, hyoscine,The primary efficacy endpoints were responses to Questions 3 and 4 of this IIEF questionnaire, which assessed ‘how often the subject was able to penetrate his partner’ and ‘how often the subject was able to maintain the erection after penetration’. viagra for sale.

by specialized testing and should be treated by an cialis for sale citrate,.

. Det kan t ex vara allt från nya sätt att behandla patienter till en ny typ av patientbricka eller någon ny smart pryl som underlätttar i arbetet på något sätt. Innovationsslussen skall också förenkla för idéer att bli förverkligade, både för medarbetaren som har en idé och för de som sedan ska arbeta med idén. Plattformen, hemsidan, kan kallas för ett slags “idéplank”, där medarbetare inom VG-regionen lämnar in sina idéer och kan kommentera, gilla och få inspiration av andra. Plattformen ska också vara en idébank och ett nav för olika verksamheter och innovationssystem.

Filmen kan ses i vår Portfolio.