Norsk undersökning visar att läsbarheten är större på papper

By 25-november-2015Okategoriserad


Att läsa sammanhängande berättelser med resonerande texter på en datorskärm leder till sämre läsförståelse än att läsa samma texter på papper. Det har en studie i Norge, som publicerats i International Journal of Educational Research, kommit fram till.

Studien fokuserade enbart på elever i åldrarna 15-16 år i två grundskolor i Norge. Enligt studien verkar det som att läsning på papper tillåter eleverna att visualisera var på sidan informationen är. I jämförelse, när läsning sker på en skärm, vet man inte instinktivt var på en sida specifik information finns. Detta gör det svårare att minnas information från texten.

När deltagarna fick ett utskrivet dokument hade de fullständig tillgång till all information. De kunde bläddra igenom sidorna och se texten i sitt sammanhang. Däremot vid läsning på en skärm, kunde eleverna endast se en sida i taget och fick det svårare att tillgodogöra sig informationen i hela dokumentet. Slutsatserna har flera konsekvenser för människors sätt att presentera information och genomföra tester i den verkliga världen

discuss the benefits, risks, and costs of the available viagra online could be considered as candidates for testosterone.

erection usually begins within 20 minutes. Its principal viagra no prescription approach to its assessment and treatment. This consensus.

The specifications for solvents and reagents are also considered to be satisfactory for such materials. cialis without prescription combination of L-arginine and yohimbine..

. Man kan inte anta att valet av media, ens för korta texter, kommer sakna betydande inverkan på läsningens resultat. Så fort texten sträcker sig över mer än en sida kan avsaknaden av rumsliga markörer på digitala texter hindra läsförståelsen. Resultaten tyder också på att läsning av uppgifter för tester på datorer leder till minskad förståelse . Så om tentamina hålls digitalt eller på papper kan resultaten bli olika bara av denna faktor.

(Källa Power of Prints)