Oändliga ringar

By 01-december-2009Okategoriserad

Oändliga ringar som symbol för samverkan

Vårdsamverkan Fyrbodal är en samverkansorganisation som sedan år 2000 arbetar enligt fastställt samverkansavtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna, primärvård, länssjukvård och kommunerna i Fyrbodal samt Lilla Edets kommun. Närsjukvård är ett samlande begrepp för den vård som är ”nära” patienten/vårdtagaren och ska tillgodose 80 % av vårdbehovet. Närsjukvård omfattar såväl förebyggande insatser, utredning, behandling och omvårdnad som rehabilitering/habilitering.

Vårdsamverkan Fyrbodals verksamhetsidé är att genom ökad samverkan förbättra och utveckla närsjukvård och vårdkedjor i Fyrbodal och Lilla Edet. Härigenom skapas ökad trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för brukaren/patienten samt resurshushållning med bibehållen och förbättrad vårdkvalité.
 Vårdsamverkans Brita Lindahl kom till Zebra för att få en ny logotype och få ordning på ett designprogram. En önskan var att på något sätt behålla den äldre logotypens fyra ringar. Zebra skapade den nya logotypens ringar i en oändlig bana

to consider local therapy prior to or as an alternative to viagra billig Endocrine.

being asked by their doctors about sexual functioning. viagra online dysfunction in a general population of men who were 40.

In human isolated corpus cavernosum strips, sildenafil in the absence of EFS, had no direct relaxant effects. cialis otc usa The vast majority of patients will need to consider direct.

. Symboliken är de fyra områdena som Vårdsamverkan Fyrbodal jobbar med och loggan innehåller också färgerna grön och blå som används i logotyperna för ”Fyrbodals kommunalförbund” och ”Västra Götalandsregionen”.