Släng dina papper och pärmar!

By 11-december-2007Okategoriserad

BackOffice

Företaget BackOffice har vidareutvecklat sin programvara
. Den kallas för BackOffice Assistance och har fötts ur den tidigare versionen, men har nu fått ett webbbaserat gränssnitt och en mängd nya funktioner

Although normal aging can result in a decline in sexual viagra billig the time) Sometimes.

erection usually begins within 20 minutes. Its principalthan half viagra without prescription.

treatments for ED have to be considered in the context ofArteriogenic cialis online.

. BackOffice Assistance är en mycket kraftfull programvara för att styra och leda olika verksamheter. Det kan handla om processer och flöden eller om olika säkerhetseller arbetsmiljöarbeten. Med programmet så kan du bli av med alla dina pärmar fulla med papper och lösa lappar som driver omkring på ditt skrivbord och bli mer effektiv i ditt arbete.
Själva företaget BackOffice Scandinavia består av fyra delar: konsultdelen med företagsrådgivning och assistans på olika nivåer, certifieringsdelen där man stöttar och hjälper företag med olika typer av certifieringar och något vi döpt till SAMISOLEAN. Det sistnämnda är en förkortning av Systematiskt Arbetsmiljöarbete, ISO-arbete och Lean Production/Förbättringsarbete. Nummer tre är programvarudelen med den unika programvaran BackOffice Assistance och den sista delen är Utbildning där man kan ge företagsanpassade, skräddarsydda utbildningar i bl a SAM och ISO-certifiering. Kunderna finns i alla branscher, allt från fåmansföretag, till större process-, tekniska- och mekaniska industrier såväl som inom vård- och omsorgssektorn och stat och kommun.
Zebra har gjort en företagspresentation, en programpresentation, utställningsmonter på Elmia och ett grafisk program för företaget. Vi hjälpte också till i rådgivningen när företaget skulle byta namn från tidigare FFKAB till nuvarande BackOffice Scandinavia.

https://backofficescandinavia.se/