Trivas i Lilla Edet

By 27-januari-2015Okategoriserad

Edethus är mycket mera än bostäder för privatpersoner. Edethus förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, industrilokaler, mark för exploatering, samt bostäder. Förvaltningen omfattar administrativ och teknisk förvaltning, kapitalförvaltning, samt genomförande av projekt för om-, till- och nybyggnationer. Förvaltningen omfattar även förvaltning av externt ägda fastigheter. Edethus har till uppgift att trygga kommunens försörjning av kommersiella lokaler, bostäder och förvaltningsfastigheter. Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal.
Edethus vision är att vara ett omtyckt, respekterat och väl fungerande kommunalt fastighetsbolag där hyresgäster och personal trivs och mår bra, därför startas nu kundtidningen ”Trivas i Lilla Edet” där företaget kan informera de boende och andra hyresgäster om vad som pågår och händer. Det öppnas också en bobutik, Trivas, i centrala Lilla Edet (i före detta kommunhuset) som en service till hyresgästerna.