Världens första återvunna klänning

By 10-april-2015Okategoriserad


NATIONELLT CENTRUM FÖR TEXTILÅTERVINNING

Wargön Innovation arbetar för att skapa ett nationellt centrum för textilåtervinning.
Idag går textilier till förbränning istället för återvinning. Wargön Innovation, Vänersborgs kommun, tillsammans med bland andra KTH, Textilhögskolan i Borås, Myrorna, Human Bridge samt återvinningsföretagen IL Recycling och RagnSells, har sett på hur man skulle kunna återvinna textilier och göra nya tyger av det återvunna materialet. Som en följd av utredningen pågår nu en beredning av ny lagstiftning på miljödepartementet och en förberedelse att bygga en fabrik i Vargön.

”Materialvärdet är grunden för effektiv återvinning. Det är också grunden för dynamisk, nytänkande och utvecklande industri som tillgodoser många behov. Wargön Innovation för en bred dialog och arbetar med intressenter i olika delar av värdekedjan och förbereder en anläggning för sortering och förbehandling av insamlade textilier i stor skala. Textilier som samlas in ska ses som en råvara till nya användningsområden – inte som avfall . Idag är insamlingsgraden i Sverige alldeles för låg och möjligheterna att öka den är mycket goda.”

FAKTA:

  • För att tillverka en T-shirt i bomull (250 g) krävs ca 2 500 liter vatten  och ca 680 g kemikalier.
  • När textilier återanvänds sparas energi och naturresurser. Enligt studier som bedrivits vid Köpenhamns universitet kan en besparing av 3,6 kg koldioxid, 6 000 l vatten, 0,3 kg konstgödsel och 0,2 kg insektsbekämpningsmedel ske då 1 kg textil återbrukas istället för att nyproduceras.
  • Textila fibrer kan delas in i två huvudgrupper: naturfibrer och konstfibrer. Den vanligaste konstfibern är polyester och den vanligaste naturfibern är bomull. Hur textil återvinns beror delvis på vilken av kategorierna de är uppbyggda av.
  • Världsproduktionen av textil ligger på 70 miljoner ton per år, vilket innebär ca 10 kg per världsmedborgare.
  • Nästan all textil som konsumeras i Sverige är importerad.
  • I Sverige och övriga Norden går i stort sett all textil som inte återanvänds till energiåtervinning.
  • Varje år slängs det ändå mellan 70 000-100 000 <tel:70 000-100 000>  ton textil i soppåsen i Sverige.
  • I Sverige beräknas en årsförbrukning av textil (kläder och hemtextil) vara 15 kg per person och år. Av detta återfinns 8 kg i soppåsen, 3 kg ges till välgörenhet och 4 kg ackumuleras i garderober eller tar andra vägar.
  • En stor del av textilen som sorteras i Sverige exporteras, i Myrornas fall rör det sig om ca 60 procent. De varor som inte är lämpliga för export kasseras eftersom det inte finns avsättning för dem på den svenska marknaden. Exempel från andra insamlingsorganisationer visar att så mycket som 80 procent av de skänkta textilerna kan kasseras i brist på avyttringsalternativ som exempelvis återvinning.

 

Se också pressmedelande från Vänersbors kommun:

<http://www.vanersborg.se/naringslivarbete/arkivnaringslivarbete/nyheternaringslivoarbete/nyastegforutvecklingenavwargon>