Zebra hjälper norskt företag med monter på norska fiskerimässan Aqua Nor 2023 i Trondheim

By 31-augusti-2023Okategoriserad

Det norska företaget Gupex, med kontor och verksamhet även i Sverige, är ett ingenjörsföretag specialiserat på värmeväxlare för industriellt bruk. Värmeväxlarna som Gupex tillverkar är av typen luft till luft och kan användas inom många olika typer av industrier såsom gruvor, pappersbruk, processindustrier och liknande miljöer.

En av Gupex värmeväxlarmodeller är tillverkad av kompositplast, glasfiberarmerad plast (GRP) vilket är suveränt hållbart i starkt korrosiva miljöer, som till exempel vid fiskodling där havsvattnet är salt och frätande på metaller. Gupex ville visa för norska och utländska fiskodlare hur bra den är i den miljön med en monter på Aqua Nor 2023 i Trondheim.

Svårigheten med att berätta fördelarna med Gupex värmeväxlare för besökarna på Aqua Nor resulterade i en okonventionell monter där värmeväxlaren, som är 2,3 meter hög, kom till liv och fick ögon och en mun som pratade. Munnen gav de första viktiga argumenten och sedan var man välkommen bakom värmeväxlaren för en djupare information om produkten och dess fördelar inom fiskindustrin.

Filmen med munnen (som pratade norska) spelades in i Zebras ateljé och spelades sedan upp via ett USB-minne på en 65 tums TV fäst vid värmeväxlarens front. En Soundbar monterad under värmeväxlaren gav ljudet som stoppade många förundrade besökare på mässan.