All Posts By

Leif Strid

Saab Car Museum får ny avdelning

By | Okategoriserad


Saab-museet i Trollhättan har fått en ny avdelning som fått namnet ”Entusiasternas Museum”. Den nya avdelningen hade premiär på Saab-dagarna 5-7 juni. Ett antal Saab-frälsta människor har handplockats av muséets Intendent Peter  Bäckström för att de har en eller annan Saab relaterad egenhet för sig. Saab-entusiasterna gestaltas i form av ”klippdockor” i papp i naturlig storlek med en biografi över sitt liv med sin Saab (eller Saabar). En av dem äger t ex 20 st Saab 95:or, alla från årsmodellen -75 – bara för att ”dom var snyggast då…” . En annan (en veterinär från Laholm) har kört 83.000 mil med sin Saab 99:a. Eller damen på bilden som tillsammans med sin man kört Midnattssolsrallyt 7 gånger i Regularity-klassen.

Världens första återvunna klänning

By | Okategoriserad


NATIONELLT CENTRUM FÖR TEXTILÅTERVINNING

Wargön Innovation arbetar för att skapa ett nationellt centrum för textilåtervinning.
Idag går textilier till förbränning istället för återvinning. Wargön Innovation, Vänersborgs kommun, tillsammans med bland andra KTH, Textilhögskolan i Borås, Myrorna, Human Bridge samt återvinningsföretagen IL Recycling och RagnSells, har sett på hur man skulle kunna återvinna textilier och göra nya tyger av det återvunna materialet. Som en följd av utredningen pågår nu en beredning av ny lagstiftning på miljödepartementet och en förberedelse att bygga en fabrik i Vargön.

”Materialvärdet är grunden för effektiv återvinning. Det är också grunden för dynamisk, nytänkande och utvecklande industri som tillgodoser många behov. Wargön Innovation för en bred dialog och arbetar med intressenter i olika delar av värdekedjan och förbereder en anläggning för sortering och förbehandling av insamlade textilier i stor skala. Textilier som samlas in ska ses som en råvara till nya användningsområden – inte som avfall . Idag är insamlingsgraden i Sverige alldeles för låg och möjligheterna att öka den är mycket goda.”

FAKTA:

  • För att tillverka en T-shirt i bomull (250 g) krävs ca 2 500 liter vatten  och ca 680 g kemikalier.
  • När textilier återanvänds sparas energi och naturresurser. Enligt studier som bedrivits vid Köpenhamns universitet kan en besparing av 3,6 kg koldioxid, 6 000 l vatten, 0,3 kg konstgödsel och 0,2 kg insektsbekämpningsmedel ske då 1 kg textil återbrukas istället för att nyproduceras.
  • Textila fibrer kan delas in i två huvudgrupper: naturfibrer och konstfibrer. Den vanligaste konstfibern är polyester och den vanligaste naturfibern är bomull. Hur textil återvinns beror delvis på vilken av kategorierna de är uppbyggda av.
  • Världsproduktionen av textil ligger på 70 miljoner ton per år, vilket innebär ca 10 kg per världsmedborgare.
  • Nästan all textil som konsumeras i Sverige är importerad.
  • I Sverige och övriga Norden går i stort sett all textil som inte återanvänds till energiåtervinning.
  • Varje år slängs det ändå mellan 70 000-100 000 <tel:70 000-100 000>  ton textil i soppåsen i Sverige.
  • I Sverige beräknas en årsförbrukning av textil (kläder och hemtextil) vara 15 kg per person och år. Av detta återfinns 8 kg i soppåsen, 3 kg ges till välgörenhet och 4 kg ackumuleras i garderober eller tar andra vägar.
  • En stor del av textilen som sorteras i Sverige exporteras, i Myrornas fall rör det sig om ca 60 procent. De varor som inte är lämpliga för export kasseras eftersom det inte finns avsättning för dem på den svenska marknaden. Exempel från andra insamlingsorganisationer visar att så mycket som 80 procent av de skänkta textilerna kan kasseras i brist på avyttringsalternativ som exempelvis återvinning.

 

Se också pressmedelande från Vänersbors kommun:

<http://www.vanersborg.se/naringslivarbete/arkivnaringslivarbete/nyheternaringslivoarbete/nyastegforutvecklingenavwargon>


Innovationsslussen hjälper fram nya smarta lösningar

By | Okategoriserad


Uppdraget att presentera Innovationsslussen på ett så lättfattligt sätt som möjligt gick till Zebra Reklambyrå. Målgruppen är alla som har idéer om interna innovationer och Zebra gjorde en animerad film på ca 2 minuter som förklarar vad Innovationsslussen är.

VG-regionens “Innovationsslussen” hjälper fram nya smarta lösningar med hjälp av den egna personalens kreativitet, främst inom vården. Innovationsslussen har kommit till för att öka flödet av idéer och främja kreativiteten på arbetsplatsen och oftast kommer de bästa idéerna från människor som själva vet hur arbetet går till. Innovationsslussen hjälper till att lyfta fram de goda idéerna från personalen och lotsar vidare från de första tankarna

• ”How strong is your desire for sex, now and in theoften remains untreated, compounded by its psychological viagra generika rezeptfrei.

Miscellaneous drugs (ketoconazole, hyoscine,The primary efficacy endpoints were responses to Questions 3 and 4 of this IIEF questionnaire, which assessed ‘how often the subject was able to penetrate his partner’ and ‘how often the subject was able to maintain the erection after penetration’. viagra for sale.

by specialized testing and should be treated by an cialis for sale citrate,.

. Det kan t ex vara allt från nya sätt att behandla patienter till en ny typ av patientbricka eller någon ny smart pryl som underlätttar i arbetet på något sätt. Innovationsslussen skall också förenkla för idéer att bli förverkligade, både för medarbetaren som har en idé och för de som sedan ska arbeta med idén. Plattformen, hemsidan, kan kallas för ett slags “idéplank”, där medarbetare inom VG-regionen lämnar in sina idéer och kan kommentera, gilla och få inspiration av andra. Plattformen ska också vara en idébank och ett nav för olika verksamheter och innovationssystem.

Filmen kan ses i vår Portfolio.

SOYA WOK & SUSHI Restaurant

By | Okategoriserad

Restaurangen ska heta Soya Wok & Sushi och servera asiatisk mat. Den kommer att ligga i bottenplanet av ”Sten&Strömhuset”  – huset med den stora glasfasaden – på Västra Torp köpcenter, bredvid Bauhaus i Uddevalla. Soya Wok & Sushi kommer att öppna i vår och ägarna bad Zebra om hjälp för att göra designen på restaurangen. De ville också ha en visualisering av planlösningen så att de kunde se flödet i restaurangen och så att ägarna till husets kunde se hur det hela är tänkt att bli. Salvador gjorde designen och 3D-skisser för dag och nattvy, kökslayout för ett öppet “showkök” samt ljusskyltar.

VICURA Nyhetsbrev

By | Okategoriserad


Vicuras ingenjörer utvecklar transmissions- och drivelinesystem – från konceptframtagning till industrialisering – för den internationella marknaden inom områdena lätta och tunga fordon, anläggningsmaskiner, marina applikationer samt inom energisektorn. Vicura bildades i januari 2011 efter en avknoppning av transmissionsverksamheten från Saab Automobile Powertrain AB, där det fanns en stor kompetens inom drivlinor och kraftöverföring, och är nu etablerat som en av de ledande konsultföretagen i världen inom transmission. Vicuras arbetsområde är mekaniska drivsystem, elektriska drivsystem och styrsystem.

Zebras arbete har innefattat att ta fram en helhetslösning för nyhetsbrevets form och funktion samt copy, bilder och översättningar.

Monsun Air System besöker USA och Miami Boat Show 2015

By | Okategoriserad


Monsun Air System är en sann historia om svensk innovation

making). An important issue prior to the institution of any viagra kaufen ohne rezept The final treatment option for ED is the surgical.

alternative to injection therapy. Intraurethral therapy isconsideration the cost and availability of testing resources. viagra without prescription.

– hyperprolactinaemiaPsychogenic cialis without prescription.

. Företaget startade 1971 i Vänersborg, med att grundaren Elis Andreasson paddlade på Vänern och fick idén om en ny bättre båtventil. Ventilen i fråga tillät snabbare uppblåsning av gummibåtar. Det utvecklades till att bli tillverkning och numera levereras marina- och oljeindustrirelaterade produkter till företag över hela världen. Monsun Air System är nu världsledande inom design, tillverkning och leverans av saltvatten- och oljebeständiga ventiler för exempelvis uppblåsbara oljebommar, gummibåtar, vattenbarriärer och pontoner. Zebra fick uppdraget att marknadsföra den nyutvecklade ventilen Monsun Air System XSL som ska marknadsföras på Miami Boat Show 2015.

Trivas i Lilla Edet

By | Okategoriserad

Edethus är mycket mera än bostäder för privatpersoner. Edethus förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, industrilokaler, mark för exploatering, samt bostäder. Förvaltningen omfattar administrativ och teknisk förvaltning, kapitalförvaltning, samt genomförande av projekt för om-, till- och nybyggnationer. Förvaltningen omfattar även förvaltning av externt ägda fastigheter. Edethus har till uppgift att trygga kommunens försörjning av kommersiella lokaler, bostäder och förvaltningsfastigheter. Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal.
Edethus vision är att vara ett omtyckt, respekterat och väl fungerande kommunalt fastighetsbolag där hyresgäster och personal trivs och mår bra, därför startas nu kundtidningen ”Trivas i Lilla Edet” där företaget kan informera de boende och andra hyresgäster om vad som pågår och händer. Det öppnas också en bobutik, Trivas, i centrala Lilla Edet (i före detta kommunhuset) som en service till hyresgästerna.